ATIK SU

. Temiz suyun olmadığı yerde hijyenin olmadığı, hastalıkların da kolayca bulaşabileceği, bilinen bir gerçektir. Suyun farklı ihtiyaçlarda kullanımı için bizlere temiz su ulaştıran ve atık suların ilgili yerlere belirli standartlar dâhilinde gönderilmesini sağlayan sisteme sıhhi tesisat denir. Sıhhi tesisata dahil su boruları ise sağlığımız açısından hayati önem arz eder.

Bu tesisat her ortamda bizlere temiz suyu ulaştırıp farklı amaçlarda kullanılan atık suyun da insan sağlığına zararlı etki yaratmayacak şekilde atılmasını sağlar. Bu sistemin kurulması için bina içi ve dışına, temiz su ile atık su tesisatı olmak üzere iki ayrı tesisat döşenir.

Bina içi atık su tesisatı 5 kısımdan oluşur. Bu kısımlar, ana boru, kolon, kat borusu, bağlantı borusu ve havalık borusudur. Atık su borusu, bu boruların genel adı olarak da bilinir.

Atık su borusu kısımları:

Atık su ana borusu; kolonlardan gelen kirli suyu binanın bir metre dışına, bina dışı tesisatına aktaran bölümdür. Kolonlardan gelen kirli suyu tek bir boru içerisinde toplayıp, bina dışına aktarır.

Atık su kolonu; dairelerdeki pis suları, atık su ana borusuna veya binanın dışında yer alan rögarlara aktaran, düşey döşenmiş boru çeşididir.

Atık su kat borusu; dairelerdeki su kullanım alanlarından gelen kirli suları, atık su kolonuna aktaran, yatay döşenmiş, bina içi atık su boru çeşididir.

Atık su bağlantı borusu; su kullanılan alan ile atık su kat borusu arasında kullanılan boru çeşididir.

Atık su havalık borusu; atık su tesisatı içindeki hava basıncının değişmesi, koku, sifolarda su kaybı gibi problemler doğurur. Havalık borusu, hava basıncının sabit tutulması için yapılmış boru ağıdır.


Alt Kategoriler